Ex. Vi hjälper er att införa GDPR

Ex. Vi hjälper er att införa GDPR
26 nov 2019

GDPR berör oss alla.

GDPR är förkortningen för General Data Protection Regulation och är en dataskyddsförordning som jobbats fram sedan 2012 och som gäller för alla organisationer inom EU som behandlar personuppgifter, oavsett storlek på företaget eller organisationen.

Förordningen började gälla från den 25 maj 2018 i alla länder och deras organisationer inom själva unionen, i alla 28 medlemsstater. Den gäller även för alla organisationer utanför unionen som har data på EU-medborgare, oavsett var organisationen har sitt säte.

Påföljderna om man bryter mot förordningen kan bli stora. Det högsta bötesbeloppet ligger på fyra procent av företagets årsomsättning eller 20 miljoner euro, där det belopp av de två som är högst gäller.

Share

Diosentic