Utbildning

i moderna digitaliserade arbetssätt för
kartläggning, uppföljning och placering

Utbildning i i digitala moderna nya arbetssätt inom kartläggning, uppföljning och placering
Illustratör: Ingrid Eriksson Grönberg

Diosentic erbjuder medarbetare och chefer utbildning i systematisk kartläggning, uppföljning och att erbjuda trygga och bra placeringar inom individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.

Utbildningen ger kunskaper för att kunna kartlägga målgrupper, genomföra dialogintervjuer med brukare och anhöriga samt placera brukare enligt etablerade systematiska, kvalitetssäkrade och  digitaliserade arbetssätt.

Vidare lär vi hur man arbetar med att analysera utfallet samt finna samband som påverkar resultatet. De analyserade resultaten gör det möjligt att målstyra och utveckla verksamheten i prioriterad ordning (enkelt/stor påverkan före svårt/liten påverkan).

När det gäller placering lär ni er att söka och matcha, förfråga/placera, e-avtala, e-signera, e-arkivera, fakturaavstämma, hantera placeringar samt följa upp utförare.

Utbildning erbjuds för verksamhetsområdena; individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg.

Systematisk kvalitetskartläggning med dioevidence™ för hela socialtjänsten.

Deltagarna lär sig färdigheter som krävs för att genomföra kartläggning med hjälp av kartläggningmetod(er).

Du lär dig:
Kartläggningskonceptet
– Använda IT-stödet dioevidence
– Genomföra kartläggning i målgrupper

Systematisk kvalitetsuppföljning med dioevidence™ för heal socialtjänsten.

Deltagarna lär sig färdigheter som krävs för att tryggt och aktivt genomföra dialogintervjuer med brukare.

Du lär dig:
Uppföljningskonceptet
– Använda IT-stödet dioevidence
– Genomföra dialogintervjuer i målgrupper

Deltagarna lär sig arbetssättet med en helt digitaliserad placeringsprocess från sök till färdigt avtal.

Du lär dig:
Placeringskonceptet
Söka/matcha, förfråga, placera, avtala
– Ändra, tillägga och följa upp utförare