Utbildning

för systematisk kvalitetsuppföljning

Diosentic erbjuder medarbetare, chefer och politiker utbildning i systematisk uppföljning inom socialtjänst och vård och omsorg. Utbildningen ger kunskaper för att kunna genomföra dialogintervjuer med brukare och anhöriga, enligt etablerade uppföljningsmetoder. Vidare lär vi hur man arbetar med att analysera utfallet samt finna samband som påverkar resultatet. De analyserade resultaten gör det möjligt att målstyra och utveckla verksamheten i prioriterad ordning (enkelt/stor påverkan före svårt/liten påverkan).

Utbildning erbjuds för följande verksamhetsområdena; vård och omsorg, barn och unga, vuxna och funktionshinder.

Uppföljning

Deltagarna lär sig färdigheter som krävs för att tryggt och aktivt genomföra dialogintervjuer med hjälp av uppföljningsmetod(er) för målgruppen med hjälp av IT-stödet dioevidence™.

Du lär dig:
– Uppföljningskonceptet
– Genomföra dialogintervju med aktuell målgrupp
– Använda IT-stödet dioevidence

Analys

Deltagarna lär sig hur filter och korstabulering kan påvisa samband mellan olika frågeställningar. Genom några få knapptryckningar skapas intressanta rapporter som är omedelbart tillgängliga i ett överskådligt format.

Du lär dig:
– Filtrering och analys
– Skapa avancerade rapporter
– Finna samband och prioritera

Planering och ledning

Målstyrning genom systematisk resultat-uppföljning. Deltagarna lär sig förstå systematisk uppföljning och hur detta skapar förutsättningar för en bra vård och ett bättre resursutnyttjande.

Du lär dig:
– Vad systematisk uppföljning är
Se nyttan av kvalitetsindikatorer
– Målstyrd verksamhetsutveckling

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Ämne

  Intresserad av:

  Ditt meddelande

  X
  kontaktformulär