Metodutveckling

för brukarupplevd kvalitet

Baserat på våra kunders behov av att utveckla systematisk uppföljning av kvaliteten i de tjänster som erbjuds till brukare, har vi tagit fram en väl beprövad metod.

Arbetet genomförs i samverkan mellan professionen, FoU-enheter och expertis från universitet/högskolor med sakkunskap om den aktuella målgruppen som ska följas upp.

Diosentic Systems AB, bidrar med IT-stöd och långvarig erfarenhet från implementering av nya metoder för uppföljning. Vid utvecklingen av ny metod är det grundläggande att ta hänsyn till aktuell lagstiftning, förordningar, riktlinjer från Socialstyrelsen, terminologi och kunskapsläget.

Familjerätt

Vi undersöker möjligheterna att ta fram en ny metod för Familjerätt. Är ni intresserade kontakta oss.

Metod för systematisk kvalitetsuppföljning inom Våld i Nära Relationer är framtagen och klar läs mer här

Metod för metodutveckling Diosentic Systems AB

 

adobe_pdf-ikonFolder om metodutveckling (0.8MB)

Implementeringsplan

Hur lyckas vi med att införa förändring? Varför skall vi överhuvudtaget börja med uppföljning?
Det är förmodligen de vanligaste frågorna man ställer sig vid införande av förändring.

Utbildning

Vi tillhandahåller utbildningar i systematisk uppföljning och IT-stödet dioevidence™ anpassade till de olika målgrupperna.

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorerna ger er underlag för uppföljning av egen verksamhet över tid och/eller jämfört med andra verksamheter.