Analys

för faktabaserad utveckling
av socialtjänsten

Analys-funktionen ger dig obegränsade möjligheter att se samband mellan insatser och utfall som underlag och stöd för verksamhetsstyrning. De aggregerade resultaten ger socialtjänsten underlag för prioritering av förbättringar och en god vård/omsorg för brukarna.

Vi erbjuder konsulter med erfarenhet från socialtjänst och forskning för att bistå med kompetens inom analys alternativt genomföra workshops/utbildningar i ämnet. Med fokus på era mål avgränsar och prioriterar vi förbättringsmöjligheter. I samverkan med era medarbetare inom området genomför vi på kort tid förbättringar.

Analys för faktabaserad utveckling, tjänster för systematisk uppföljning från Diosentic Systems

Kvalitetsindikatorer

Kommunen/socialtjänsten kan definiera egna kvalitetsindikatorer och visa dem på sin interna webbsida, i realtid. Indikatorerna visar hur bra socialtjänsten värderas av brukarna inom respektive målgrupp.

IT-stödet

dioevidence™ är IT-stödet som tillvaratar brukarnas värderingar av kvaliteten i tjänsterna och ger er underlag för uppföljning av egen verksamhet över tid och/eller jämfört med andra verksamheter.

Uppföljningsmetoder

Vi erbjuder ett antal färdiga uppföljningsmetoder inom socialtjänsten och ett standardiserat
arbetssätt för metodutveckling
av nya målgrupper.