Välkomna till Sollentuna kommuns kundportal

Kontakt

Telefon

Växel
031 – 701­ 61 60
Support
031 – 701­ 61 66

Michael Johansson
0739-86 30 62
michael.johansson@diosentic.se

Thomas Kylander
0767-75 77 47
thomas.kylander@diosentic.se

Support

Frågor och svar (FAQ)

Dessa frågor och svar finner ni även en genväg till via ‘Hjälp‘ knappen nere i höger hörna av alla våra webbsidor.

Direkt till de fyra (4) vanligaste frågorna – kolla dessa först!

 1. Beställning av behörighetskod – klicka här!
 2. Problem vid installation av behörighetskod
 3. Byte av namn, stadsdel alternativt vid borttaget användarkonto, pga långtidsfrånvaro
 4. Innan du ringer vår support (031 – 701 61 66) – www.fastsupport.com (klicka här)!


Felanmälan
För att skapa ett ärende behöver du ange din emailadress, rubrik och beskrivning av ert önskemål eller problem. Vårt ärendehanteringssystem kommer att skicka ett ärendenummer till dig.

Driftsinfo
Här finner du vår driftinformation i realtid för molntjänst dioevidence™ (hos Amazon AWS™ – EU) ).

Ladda ner dioevidence™
Här kan du eller er IT avdelning ladda ner dioevidence™ klientprogramvara och en installationsguide.

Inventering

Personer med psykisk funktionsnedsättning

Vem omfattas av inventeringen?

Personer som omfattas av inventeringen är personer från 18 år och äldre som är mantalsskrivna i Sollentuna. Det gäller även personer som placerats i enskild verksamhet ex korttids eller HVB-hem, utanför kommunen.

De ska ha väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dessa svårigheter ska ha funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid (årslång eller förutsedd årslång aktivitetsbegränsning) Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk sjukdom/störning (alla tillstånd som diagnostiserats eller kunde ha diagnostiserats som psykisk sjukdom/störning).

Hur går det till?

Uppföljningssystemet dioevidence™ används där ett digitaliserat formulär enkelt fylls i.
De uppgifter som samlas in via inventeringen om enskilda personer i målgruppen sammanställs anonymt och på gruppnivå.
Informationen kan ytterligare analyseras i dioevidence™ (rapporter i excel och powerpoint kan enkelt tas ut) men via nedan knapp presenteras grunddata i stapel- och cirkeldiagram.

Månadsöversikter

Månad, kvartal och år presenteras per målgrupp och utförare

På ett enkelt och effektivt sätt kan ni synliggöra, jämföra och analysera resultat baserat på adekvata kvalitetsindikatorer för respektive målgrupp som ni valt att följa upp – ett ledarskapsverktyg som ger verksamheten riktning när den används.

Ni kan följa status på uppföljningen månad jämfört med månad, kvartal och år. Enkelt följa hur skillnaden mellan genus utvecklas. Dessutom kan ni se hur verksamheten utvecklas, hur utförarna egna och privata levererar och följa om det förekommer avvikelser (Betyg1) på några av kvalitetsindikatorerna.

Indikatorerna för kvaliteten presenteras överskådligt och anpassas till olika verksamhetsnivåer inom socialtjänsten/kommunen.

Ni kan visualisera olika utfall för att följa egen verksamhet över tid och/eller följa upp vårdgivare. Exempelvis utifrån hur brukarna värderar kvaliteten hos olika vårdgivare, oavsett vårdform, insats, etc. Detta ger den insyn som Kommunallagen (1991:900) 3 Kap. §19 kräver.

Vi skickar även översikterna i ett e-postutskick per månad

Om du redan får månadsöversikterna via e-post behöver du inte prenumerera.
Du kan även prenumerera för en kollega förutsatt att hen vill.
Integritetspolicy | GDPR Tillgångsförfrågan

Användarrapporter

Dessa rapporter kan beställas* här Ange som ärende:’Beställning av Användarrapport för metod XYZ’.

Viktigt är att dessa innehåller integritetsskyddad information såsom namn, epost osv. och ska hanteras i enlighet med kommunens hantering av personuppgifter och i enlighet med Diosentic  Systems AB integritetspolicy.

Rapporterna innehåller;
– Namn
– Epost
– Senaste inloggning
– Antal genomförda uppföljningar
– Procentuell klientmedverkan

* Rapporterna kan beställas gratis en (1) gång per kvartal (4 ggr per år). Därutöver kostar de 3 000 kr per gång.

Instruktionsfilmer

Här finner du du ett par korta instruktionsfilmer (desamma återfinns inne i dioevidence™ under ‘Support->Instruktionsfilmer’ och även i vår utbildningsportal under ‘dioevidence™‘.
Dessa korta filmer är bra att skicka till användare/kollegor för att snabbt komma igång eller få en snabb överblick av dioevidence™ möjligheter.

Utbildning

Alla kommuner har en egen portal på Diosentic Systems utbildningsportal och alla användare med behörighetskod i dioevidence™ har ett konto och kan logga in. För att logga in för alla användare i er kommun så går ni till https://sollentuna-diosentic.talentlms.com Respektive användare  loggar in med sin epost: fornamn.efternamn.sollentuna.se och med lösenordet: diosentic (första gången måste lösenordet bytas).

Diosentic erbjuder medarbetare, chefer och politiker utbildning i systematisk uppföljning inom socialtjänst och vård och omsorg. Utbildningen ger kunskaper för att kunna genomföra dialogintervjuer med brukare och anhöriga, enligt etablerade uppföljningsmetoder.

Vi har utvecklat (och utvecklar kontinuerligt vårt utbildningsmaterial) på en helt svensköversatt utbildningsplattform (TalentLMS) och kurserna kan antingen genomföras via en valfri webbläsare på en PC, Mac men också via en app som heter TalentLMS på en IOS (iPhone) eller Android smarttelefon eller surfplatta.

För att se er utbildningskatalog  gå till:
https://sollentuna-diosentic.talentlms.com/catalog
De flesta kurser är uppbyggda av tre huvudavsnitt som för det mesta föregås av ett kort intro och ett avslutande test där även ett diplom kan skrivas ut som ett bevis på van användaren har uppnått.

Huvudavsnitten är för det mesta ‘Konceptet‘ – en allmän genomgång på ca 9 minuter som ger generell baskunskap kring syftet med systematisk uppföljning, betygsskalan som används och månadsöversikter.

Metodanvisning‘ – är en avsnitt om ca 15 minuter som är ett läsavsnitt där man ska sätta sig in i grunderna i målgruppens metodanvisning och den avslutande delen ‘Enkät’ – är en video på mellan 15-20 minuter om hur man fyller i enkäten som lär användaren att fylla i en enkät i dioevidence™ men också frågorna som är specifika för den valda målgruppen. 

Broschyrer

Ladda ner alla våra broschyrer

Ladda ner informationsblad
Uppföljningsmetoder med IT-stöd, onlineutbildning och resultatöversikter för obegränsat antal användare.

Ladda ner informationsblad på Diosentic Systems alla uppföljningsmetoder för systematisk uppföljning inom socialtjänsten.

Alla målgrupper/metoder
Ladda ner alla metoder här.

Alla metoder  (6 x A4/2sidor/3.2MB)

Informationsblad Barn och ungdomar systematisk kvalitetsuppföljning

Barn och ungdomar
Med systematisk kvalitetsuppföljning av barn och ungdomars upplevelser vill vi öka förutsättningarna för att deras behov tillgodoses i en trygg och säker miljö.

Barn och ungdomar (A4/2sidor/0.3MB)

Informationsblad Försörjningsstöd systematisk kvalitetsuppföljning

Försörjningsstöd
Genom systematisk kvalitetsuppföljning av vuxna med försörjningsstöd vill vi öka möjligheterna till egenförsörjning.

Försörjningsstöd
(A4/2sidor/0.5MB)

Informationsblad Vuxna med missbruk systematisk kvalitetsuppföljning

Vuxna med missbruk
Genom systematisk kvalitetsuppföljning av vuxnas upplevelser av insatserna vill vi öka förutsättningarna för bättre vård.

Vuxna med missbruk
(A4/2sidor/0.3MB)

Informationsblad Funktionsnedsättning systematisk kvalitetsuppföljning

Funktionsnedsättning
Genom uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning och deras upplevelser av våra insatser vill vi skapa förutsättningar för en bättre vardag för dem.

Funktionsnedsättning
(A4/2sidor/0.6MB)

Informationsblad Boendestöd systematisk kvalitetsuppföljning

Boendestöd
Genom systematisk uppföljning av vuxnas upplevelser vill vi öka förutsättningarna för att ge ett bättre stöd i boendet.

Boendestöd
(A4/2sidor/0.8MB)

Informationsblad Hemtjänst systematisk kvalitetsuppföljning

Hemtjänst
Med systematisk kvalitetsuppföljning av enskilda med hemtjänstinsatser vill vi öka förutsättningarna för att den enskildes hjälpbehov tillgodoses.

Hemtjänst
(A4/2sidor/0.8 MB)

Metoder

Systematisk kvalitetsuppföljning av insatser för vuxna

adobe_pdf-ikonVuxna – Våld i nära relationer (UIV-VU)

adobe_pdf-ikonVuxna missbruk – institution, familjehem & öppenvård (UIV)

adobe_pdf-ikonVuxna missbruk – öppenvård (ej bistånd) (UIV-EB)

Vuxna missbruk – anhöriga (UIV-UA) – Frågorna kan ses i dioevidence

adobe_pdf-ikonStöd i boendet – bostad först (UIV-BF)

adobe_pdf-ikonStöd i boendet – akutboende (UIV-AB) 

adobe_pdf-ikonStöd i boendet – uppsökarenheten (UIV-UE)

adobe_pdf-ikonFörsörjningsstöd – uppföljning (UIV-FS)

adobe_pdf-ikonFörsörjningsstöd – kartläggning (UIV-FK)

Systematisk kvalitetsuppföljning av insatser för personer med funktionsnedsättning

adobe_pdf-ikonPsykisk funktionsnedsättning – boenden (UIP2)

Psykisk funktionsnedsättning – inventering (UIF-PI) – Frågorna kan ses i dioevidence

Systematisk kvalitetsuppföljning av insatser inom vård och omsorg

adobe_pdf-ikonHemtjänst (UH)

Äldreboende (UÄ) – Frågorna kan ses i dioevidence

Systematisk kvalitetsuppföljning av insatser för barn och unga

adobe_pdf-ikonBarn och unga – vård och boende, öppenvård, stödboende, familjehem (UBU)

adobe_pdf-ikonBarn och unga – öppenvård – Utökad (UBU-ÖT)

adobe_pdf-ikonBarn och unga – öppenvård –  (UBU-ÖH)

Metodutveckling

Systematisk uppföljning för brukarupplevd kvalitet

Vi erbjuder ett modernt arbetssätt* för att utveckla metoder som ger en möjlighet att på kort tid införa systematisk uppföljning av brukarupplevd kvalitet för samtliga områden inom Socialtjänsten, Vård och Omsorg.

Med fokus på ert strategiska mål avgränsar och prioriterar vi metodutvecklingen tillsammans.

I samverkan med er som sakkunniga inom metodområdet skapar vi på kort tid förutsättningar för verksamhetsutveckling.

Dessa metoder leder till förbättring baserat på brukares tidigare upplevelser lokalt och nationellt.

Metodutvecklingsarbetet genomförs av ett team sakkunniga medarbetare inom valt socialt område. Som utgångspunkt för ett framgångsrikt arbete säkerställer vi att arbetet genomsyras av professionens kunskap, erfarenhet samt lagar, förordningar och nationella riktlinjer.


Metoden består av fem steg där tre är i form av arbetsmöten och förberedande intervjuer i samverkan med er. Tillsammans tar vi oss från verksamhetens behov till möjligheten att införa systematisk uppföljning av brukarupplevd kvalitet för valt område på en till två månader.

* som baseras på deltagarnas kunskap och erfarenhet för att på kort tid ta fram en prototyp av en metod för uppföljning med användarna i fokus.

adobe_pdf-ikonBroschyr om metodutveckling (0.8MB)

 

dioevidence™

dioevidence™

Systematisk kvalitetsuppföljning för socialtjänst, vård och omsorg

IT-tjänsten

dioevidence™ är ett lättanvänt ISO 9001 certifierat IT-stöd som digitaliserar, standardiserar och kvalitetsäkrar ert arbetssätt för att kartlägga och följa upp alla målgrupper. Det ingår obegränsat antal användare, målgrupper, utbildning online samt operativa översikter för er kommun.

Nyttan

– Uppföljning av brukar- och tjänstekvalitet
– Kvalitativt underlag för upphandling av vårdgivare
– Praktiskt stöd vid verksamhetsutveckling
– Visar tydliga förbättringsområden
– Hjälp för att sätta relevanta och utvecklande mål

Läs mer

dioevidence+™

dioevidence+™

Ett digitaliserat placeringsstöd för IFO och funktionshinder

Vi har kompletterat vår systematiska kvalitetsuppföljningstjänst dioevidence™, med ett digitaliserat placeringsstöd för bättre matchning av klienter till rätt utförare/vårdgivare.
Placeringsstödet ger full kontroll på hela processen; från det att socialsekreteraren söker lämplig utförare/vårdgivare till automatiskt genererade kvalitetsrapporter som tydliggör kvalitetsskillnader mellan utförare och sambandet mellan pris och kvalitet.

Tjänsten dioevidence+™ digitaliserar processen placeringsförfrågan, avtal och utvärderin​g vilket​;

– underlättar hela placerings,- och uppföljningsprocessen
– ger underlag för bättre framtida ramavtalsupphandlingar och direktupphandlingar
– minskar det administrativa arbetet avsevärt i samband med placering och uppföljning
– ökar kostnadseffektiviteten
– bättre träffsäkerhet vid val av leverantör/utförare och färre sammanbrott i vården
– ​automatiserar spårbar dokumentation som ger enklare revision

adobe_pdf-ikonBroschyr ‘Digitaliserat placeringsstöd för IFO’

552 KB | 145 Nedladdningar

GDPR

GDPR

General Data Protection Regulation

Diosentic Systems AB behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR).
Läs vår Integritetspolicy

Användare som INTE har varit inloggad under 18 månader i dioevidence™ gallras och tas bort i enligt hur vi tillämpar GDPR.

Om ni har användare som ska tas bort för att de inte längre har behov av tillgång till dioevidence™ eller inte längre arbetar kvar hos er kan ni använda vår GDPR tillgångsförfrågan.

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Ämne

  Intresserad av:

  Ditt meddelande

  X
  kontaktformulär