Product


Våld i Nära Relation | Myndighet

29.000 kr

Licens för uppföljning av våld i nära relationer (UIV-VU)

Description

Systematisk uppföljning är en viktig del i strategin för att motverka Våld i nära relation.

 • Användarlicens för dioevidence med behörighet för uppföljning av våld i nära relation inom myndighet
 • Grundrapporter (se exempel och innehåll)
 • Digitaliserade uppföljningssenkäter
 • Onlineutbildning

Olika myndigheter, verksamheter och frivilligorganisationer i kommunen rapporterar in
information i dioevidence om de hemlösa vuxna från 18 år och äldre som de haft kontakt med under
kartläggningsveckan.

Strategiskt värde
“Genom systematisk kartläggning av de hemlösa har kommunen och socialtjänsten en möjlighet att få
en uppfattning om antalet hemlösa och deras sociala situation”.

3. Syftet med systematisk uppföljning, UIV-VU & UIV-VÖK;
– Kartläggningen visar på olika parametrar som är viktiga att ta hänsyn till vid analys, beslut och
planering av olika åtgärder och insatser från socialtjänsten och kommunen i syfte att minska
antalet hemlösa personer.

Frågor ställs bland annat om boendesituation, försörjning, föräldraskap, genomförda insatser,
fortsatt behov av omvårdnad, förekomst av somatiska och psykiska problem samt missbruk.

4. När sker kartläggningen;
– kartläggningen sker årligen under en vecka.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet
Situation 1; Personer i Akut hemlöshet, hänvisade till härbärge, jourboende, uteliggare
Situation 2; Personer i institutions- eller kategoriboende
Situation 3; Långsiktiga boendelösningar, Socialt kontrakt, bostad först
Situation 4; Eget ordnat boende, hos släkt, vänner, bekanta, tillfälligt andrahandskontrakt

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Ämne

  Intresserad av:

  Ditt meddelande

  X
  kontaktformulär