Digitaliserat placeringsstöd dioevidence™ 4

– ett systematiskt arbetssätt för bättre kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö

Utmaningar inom socialtjänsten

Utmaningar och lösning

Vi har efter diskussioner med flera kommuner uppmärksammats på flera gemensamma utmaningar för socialtjänsten såsom;

– kvalitetsskillnader mellan utförare,

– ständigt ökade kostnader

– och ökad stress och belastning bland personal.

Detta har resulterat i ett digitaliserat placeringsstöd för;

– bättre matchning av klienter till rätt kvalitet och pris med,

– stöd i hela placeringsprocessen genom automationer, påminnelser, och bevakningar med,

– full spårbarhet; tid, vem, var, beslut och innehåll i alla placeringar som följer med vid personalbyte,

–  och systematisk uppföljning av insatsernas kvalitet som.

Digitaliserat placeringsstöd - dioevidence™ 4 - ett digitaliserat och systematiskt arbetssätt för socialtjänsten för bättre kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö

Ladda ner ett 2-sidigt infoblad

adobe_pdf-ikon

Trial period for Download Manager is expired.
Please enter a valid license key for Download Manager to reactivate it.
Buy your copy now only at 45.00 usd

Resulterar i kostnadsbesparingar på upp till 10 - 30% på placeringar inom IFO.

Se filmen om oss

Mer om lösningen

Med digitaliserat placeringsstöd kan socialtjänsten arbeta integrerat med full kontroll genom hela placeringsprocessen. Från det att handläggaren (samordnaren) matchar klientbehovet –> skickar placeringsförfrågan –> väljer utförare baserat på betyg och pris –> avtalar med bevakning –> och utvärderar insatsen.

Det digitaliserade placeringsstödet består av tre huvudfunktioner, se nedan flikar:

1. Placeringsunderlag och skicka förfrågan

Handläggaren definierar den enskilde klientens behov genom val av kriterier som är relevanta i det aktuella ärendet.
Kriterierna eller variablerna är anpassade till den målgrupp som handläggaren vill placera – ”klientprofil”.
Utifrån klientprofilen genereras en lista på de utförare med dess egenskaper, betyg och pris som svarar upp mot den enskildes behov.

Handläggaren (alternativt kommunens placeringsenhet) väljer därefter från listan, 1 till n utförare att skicka förfrågan till.
Det sker automatiskt med e-post, och utförarna ombeds att svara på förfrågan (svar inom X timmar), hur deras platstillgänglighet
ser ut samt vad som är deras bästa pris för placeringen.
Vid akuta placeringar finns ett snabbspår.

2. Val av utförare och avtala placering

De utförare som svarat syns i listvyn för placeringen och delas mellan; handläggare, samordnare (placeringsenhet) och chef,
vilka får direkt tillgång till,- och överblick över respektive utförares samlade betygspoäng från tidigare uppföljda/utvärderade insatser.

När handläggaren valt utförare kontaktas utföraren av handläggaren (samordnaren) för avstämning av uppdraget till utföraren i det
aktuella ärendet. Placeringsavtalet skapas automatiskt utifrån informationen i placeringsunderlaget. De utförare som svarat men inte
valts för den aktuella placeringen i detta ärende, får ett autogenererat meddelande ”Tack för att ni svarat”.

3. Utvärdering av utförare efter avslutad placering

När insatsen avslutats får handläggaren ett frågeformulär gällande kvaliteten i den aktuella placeringen.
Automatisk bevakning av beslut om omprövning och påminnelser om att avtal ska avslutas eller förlängas.
Den information som låg till grund för placeringen (placeringsunderlaget) följer med frågeformuläret och
handläggaren behöver endast besvara värderingsfrågorna. För de kommuner som genomför systematiska
dialogintervjuer (dioevidence™) med brukarna, används i stället dessa svar som underlag för värdering av
kvaliteten hos respektive utförare.

Handläggarnas (eller klienternas) samlade värderingar av kvaliteten hos olika utförare finns tillgängliga i
realtid för de enheter inom kommunen som är behöriga att ta del av kvalitetsutvecklingen över tid och
av jämförelser mellan utförare (utförarlistan).

Det digitaliserade placeringsstödet gör det också möjligt att följa antal placeringar hos utförarna, typ av
placering (alla placeringstyper inom Vuxna med missbruk, Barn och ungdom, Våld i Nära Relationser samt
Funktionshinder) och pågående placeringsärenden, avslutade och utifrån lagrum för placeringen m m.

Genom det digitaliserade placeringsstödet finns fullständig spårbarhet och dokumentation i varje
placeringsärende, vilket genererar all nödvändig statistik i samband med placeringar och utvärdering av
kvaliteten i vården.

4. Fakta

digitaliserar processen placeringsförfrågan, avtal och utvärdering vilket ;

– underlättar hela placerings- och uppföljningsprocessen
– ger underlag för bättre framtida ramavtalsupphandlingar och direktupphandlingar
– minskar det administrativa arbetet avsevärt i samband med placering och uppföljning
– dataintegriteten bibehålls vi personalbyte
– ökar kostnadseffektiviteten
– bättre träffsäkerhet vid val av utförare (matchning) och färre sammanbrott i vården
– automatiserar spårbar dokumentation som ger enklare revision