Metodutveckling

ett väl beprövat arbetssätt för socialtjänst och utförare

Diosentic Systems AB - dialog mellan två individer
Illustratör: Ingrid Eriksson Grönberg

Här finner du socialtjänstens ‘röda tråd’. Digitalt, regelbundet och enkelt kan du följa upp era insatser för att veta hur det går eller kartlägga för att veta var ni står. Med hjälp av rapporter kan ett faktabaserat samtal föras mellan samtliga intressenter. Det finns fler än trettio metoder att välja på inom socialtjänstens alla områden. Är det något du saknar? Kontakta oss, så hjälper vi gärna till med vad vi vet inom området.

Baserat på våra kunders behov av att utveckla systematisk uppföljning och kartläggning av kvaliteten i de tjänster som erbjuds till brukare, har vi tagit fram ett väl beprövat arbetssätt*.

Arbetet genomförs i samverkan mellan professionen, FoU-enheter och expertis från universitet/högskolor med sakkunskap om den aktuella målgruppen som ska följas upp.

Diosentic Systems AB, bidrar med molntjänsten dioevidence™ och långvarig erfarenhet från implementering av nya metoder för uppföljning och kartläggning samt digitaliseringsexpertis.

Arbetssättet består av fem (5) steg (se mer nedan)

Det agila arbetssättet består av fem steg där tre är i form av arbetsmöten och förberedande intervjuer i samverkan med er. Tillsammans tar vi oss från verksamhetens behov till möjligheten att införa systematisk uppföljning av brukarupplevd kvalitet för valt område på en till två månader.

Viktigt steg

Viktigt vid utvecklingen av ny metod är det grundläggande steget att ta hänsyn till aktuell lagstiftning, förordningar, riktlinjer från Socialstyrelsen, terminologi, kunskapsläget samt professionens erfarenheter.

Välbeprövat arbetssätt

* som baseras på deltagarnas kunskap och erfarenhet för att på kort tid ta fram en prototyp av en metod för uppföljning med användarna i fokus. Världsledande universitet och framgångsrika företag använder dessa agila arbetssätt under namnet “Master Innovation och Design Thinking”.