Ladda ner informationsblad

Uppföljningsmetoder med IT-stöd, onlineutbildning och resultatöversikter för obegränsat antal användare.

Ladda ner informationsblad på Diosentic Systems alla uppföljningsmetoder för systematisk uppföljning inom socialtjänsten.

Alla målgrupper/metoder

Ladda ner alla metoder här.

adobe_pdf-ikonAlla metoder  (6 x A4/2sidor/3.2MB)

Informationsblad Barn och ungdomar systematisk kvalitetsuppföljning

Barn och ungdomar

Med systematisk kvalitetsuppföljning av barn och ungdomars upplevelser vill vi öka förutsättningarna för att deras behov tillgodoses i en trygg och säker miljö.

adobe_pdf-ikonBarn och ungdomar (A4/2sidor/0.3MB)

Informationsblad Försörjningsstöd systematisk kvalitetsuppföljning

Försörjningsstöd

Genom systematisk kvalitetsuppföljning av vuxna med försörjningsstöd vill vi öka möjligheterna till egenförsörjning.

adobe_pdf-ikonFörsörjningsstöd
(A4/2sidor/0.5MB)

Informationsblad Vuxna med missbruk systematisk kvalitetsuppföljning

Vuxna med missbruk

Genom systematisk kvalitetsuppföljning av vuxnas upplevelser av insatserna vill vi öka förutsättningarna för bättre vård.

adobe_pdf-ikonVuxna med missbruk
(A4/2sidor/0.3MB)

Informationsblad Funktionsnedsättning systematisk kvalitetsuppföljning

Funktionsnedsättning

Genom uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning och deras upplevelser av våra insatser vill vi skapa förutsättningar för en bättre vardag för dem.

adobe_pdf-ikonFunktionsnedsättning
(A4/2sidor/0.6MB)

Informationsblad Boendestöd systematisk kvalitetsuppföljning

Boendestöd

Genom systematisk uppföljning av vuxnas upplevelser vill vi öka förutsättningarna för att ge ett bättre stöd i boendet.

adobe_pdf-ikonBoendestöd
(A4/2sidor/0.8MB)

Informationsblad Hemtjänst systematisk kvalitetsuppföljning

Hemtjänst

Med systematisk kvalitetsuppföljning av enskilda med hemtjänstinsatser vill vi öka förutsättningarna för att den enskildes hjälpbehov tillgodoses.

adobe_pdf-ikonHemtjänst
(A4/2sidor/0.8 MB)