Vuxna med missbruk

Öka kunskapen genom
systematisk kvalitetsuppföljning

De nationella riktlinjerna ska bidra till att hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens resurser används effektivt, fördelas efter befolkningens behov samt styrs av systematiska och öppna prioriteringsbeslut.

Bostad först innebär att personen får en mer eller mindre permanent bostadslösning omedelbart, och insatsen får en hög prioritering i de nya riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Även brist på sysselsättning kan vara ett hinder för att behandlingen och återanpassningen i samhället ska lyckas. I riktlinjerna rekommenderas därför individanpassat stöd till arbete. Psykisk ohälsa är vanligt bland personer med missbruk och beroende och många har också andra problem och sociala svårigheter.

Systematisk uppföljning av Vuxna med missbruk

adobe_pdf-ikonInfoblad – Vuxna med missbruk (A4/2sidor/0.3MB)

Missbruk

Uppföljning av Insatser för Vuxna med missbruk – Biståndsbeslut som varit placerade i familjehem, öppenvård eller institution.

Missbruk (ej biståndsbeslut)

Uppföljning av Insatser för Vuxna med missbruk  är en metod för personer med alkohol eller narkotikaproblem i öppenvård.

Försörjningsstöd

Ny uppföljningsmetod för systematisk resultatuppföljning inom försörjningsstöd!

Boendestöd

Uppföljningsmetoder är framtagna för Bostad först, Akutboende och för Uppsökande verksamhet.

Resultatuppföljning är en förutsättning för utveckling!

En rapport från Vårdanalys “Missar vi målen med missbruks- och beroendevården?” visar
och bekräftar vad vi arbetat med de senaste 5 åren!

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  X
  Kontakta oss