Våld i nära relationer

Öka kunskapen genom
systematisk kvalitetsuppföljning

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen har flera uppdrag för att göra det möjligt att genomföra strategin.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Nu tack vare Västerås stad, Sollentuna och Ludvika kommun tillsammans med Diosentic kan alla Sveriges kommuner få tillgång till en metod för systematisk kvalitetsuppföljning. Ni kan enkelt ta reda på om era klienter anser att era socialtjänstinsatser lever upp till de våldsutsattas behov.

Systematisk uppföljningsmetod för Våld i nära relationer
Metod för systematisk kvalitetsuppföljning av våld i nära relationer framtagen av Västerås stad, Ludvika och Sollentuna kommun i samarbete med Diosentic Systems AB.

adobe_pdf-ikonInfoblad – Våld i nära relationer (A4/2sidor/0.8MB)

Exempelfrågor

Metodanvisningen med enkät består av 26 frågor som besvaras av handläggarna och 11 av klienten i en dialogintervju om insatsen har beviljats enligt SoL, om insatsen pågått minst två veckor, årligen och efter avslutad insats.

Exempelfrågor

– upplever du att du fick hjälp av
utföraren i rätt tid?
– har du haft inflytande på vård-/
behandlingsinnehållet under insats-
tiden?
– har den hjälp du fått av oss gjort att du
känner dig tryggare?
– har personalen tagit hänsyn till att du
har barn?

Resultatöversikter

Månadsöversikter för Våld i nära relationer

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  X
  Kontakta oss