Hemtjänst

hemtjänst dioevidence uppföljning diosentic systems
Illustratör: Ingrid Eriksson Grönberg

Systematisk kvalitetsuppföljning och kartläggning av hemtjänst

Göteborgs stad har utvecklat en ny metod för systematisk uppföljning av hemtjänst. Utvecklingsarbetet har bedrivits på uppdrag av Stadsledningskontoret, i samarbete med extern konsult, och professionella inom hemtjänsten. Forskare inom AgeCap* på Göteborgs universitet har bidragit med värdefull kunskap om utformningen av frågor och svarsalternativ.

Läs mer

Målgrupper för uppföljningsmetoden är alla enskilda med biståndsbedömd hemtjänst, anhörig eller legal företrädare samt handläggare. Syftet är systematisk uppföljning av om den enskildes behov tillgodoses, ge den enskilde möjlighet till självbestämmande och hur bemötandet värderas.

De aggregerade resultaten ger hemtjänsten ökad kunskap och underlag för bedömning av nyttan för tjänsten och hur levererad kvalitet upplevs av den enskilde. Baserat på fakta kan nu verksamheten prioriteras och förbättringar genomföras där de gör bäst nytta, en bättre vård för den enskilda brukaren av hemtjänst.

*Forskare från psykiatri, psykologi, sociologi, neurovetenskap och hälsovård i samarbete utför multidisciplinära studier och utbildningsaktiviteter relaterade till förmågor hos äldre.

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  X
  Kontakta oss