Personer med psykisk funktions -nedsättning

Öka kunskapen genom
systematisk kvalitetsuppföljning

Uppföljningsmetoden  speglar insatsernas resultat ur ett brukarperspektiv. De samlade aggregerade resultaten från systematisk uppföljning kan användas som stöd för val av insatser för olika målgrupper av personer med funktionsnedsättning. Kärnkomponenten i metoden är att den ger svar på klientens upplevda kvalitet, och om de insatser som ges upplevs effektiva.

Metoden tar tillvara på en central kunskapskälla – klienters subjektiva upplevelser och skattning av insatserna. Frågorna handlar bland annat om vilken insats som givits, utförare, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar effekten av insatsen.

Systematisk uppföljning av personer med psykisk funktionsnedsättning - Diosentic Systems AB

adobe_pdf-ikonInfoblad – Personer med psykisk funktionsnedsättning (A4/2sidor/0.6MB)

Uppföljning

Systematisk uppföljning av Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. De insatser som följs upp är boendestöd, korttidsboende eller bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.

Inventering

Metoden är en digitaliserad version av Socialstyrelsens verktyg för Inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning.

Referens

Kontakta oss om ni vill komma i kontakt med Göteborgs stad (10 stadsdelar) som använder både metoden för Uppföljning och Inventering.

Göteborgs stad har utvecklat och inför uppföljning av hemtjänst

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  X
  Kontakta oss