Kvalitet och miljö

I vårt aktiva arbete visar vi vägen med stort engagemang för samhället

Vi är ett ledande företag inom uppföljning av kvalitet som förbättrar samhällets förutsättningar att hjälpa socialt utsatta tillbaka till ett liv med livskvalitet, arbete och socialt utbyte.

Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra vår verksamhet. Vi vill vara ett ledande företag inom miljöarbetet som visar vägen för andra genom att kontinuerligt uppvisa goda exempel.

Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ett aktivt deltagande av all personal samt en processkultur som vilar på ständiga förbättringar inom kvalitet och miljö.

Diosentic Systems vd Thomas Kylander är alltid aktiv i processerna kring kvalitet och miljö

Kvalitet

Vår tjänst dioevidence™ utvecklas, levereras och underhålls under regelverk upprättat av vårt kvalitetsledningssystem.

Miljö

Vår tjänst dioevidence™ utvecklas, levereras och underhålls under regelverk upprättat av ett miljöledningssystem.

Informationssäkerhet

Vi planerar att certifieras enligt ISO/IEC 27001 (informationssäkerhet).