Kvalitet och miljö

I vårt aktiva kvalitets- och miljöarbete visar vi
vägen med stort engagemang för samhället

Diosentic Systems AB - dialog mellan två individer
Illustratör: Ingrid Eriksson Grönberg

Vi är ett ledande företag inom uppföljning av kvalitet som förbättrar samhällets förutsättningar att hjälpa socialt utsatta tillbaka till ett liv med livskvalitet, arbete och socialt utbyte.

Hänsyn till miljö och människor ska genomsyra vår verksamhet. Vi vill vara ett ledande företag inom miljöarbetet som visar vägen för andra genom att kontinuerligt uppvisa goda exempel.

Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ett aktivt deltagande av all personal samt en processkultur som vilar på ständiga förbättringar inom kvalitet och miljö.

Kvalitetspolicy

Vår molntjänst dioevidence™ utvecklas, levereras och underhålls under regelverk upprättat av vårt kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 9001.

Läs vår kvalitetspolicy här!

Miljöpolicy

Vår molntjänst dioevidence™ utvecklas, levereras och underhålls under regelverk upprättat av vårt miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001.

Läs vår miljöpolicy här!