Försörjningsstöd

Öka kunskapen genom
systematisk kvalitetsuppföljning och kartläggning

Statistik om ekonomiskt bistånd 2015*

Drygt 226 500 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2015, vilket motsvarar ungefär vart tjugonde hushåll i Sverige. Totalt betalade kommunerna ut 10,6 miljarder kronor under 2015, vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående år. Oavsett om biståndet var långvarigt eller inte, var antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ungefär lika många som under 2014.

Det finns all anledning till att genomföra systematisk kartläggning och/eller uppföljning. Socialtjänsten kan bli bättre på att utveckla arbetsmetoder som är mer verkningsfulla för att bidra till att dessa människor frigörs från behov av ekonomiskt bistånd. Med dioevidence™ .

* Socialstyrelsen – Ekonomisk bistånd, årsstatistik 2015

Systematisk uppföljning och kartläggning av enskilda med försörjningsstöd från Diosentic Systems AB

systematisk kartläggning/uppföljning för försörjningsstöd får socialtjänsten, ett enkelt IT-stöd för att följa upp alla områden inom socialtjänsten. De aggregerade resultaten i realtid ger underlag och ökad kunskap om effekterna av insatserna av försörjningsstöd och vad som bör prioriteras framåt.

adobe_pdf-ikonInfoblad – Försörjningsstöd (A4/2sidor/0.5MB)

Kartlägg på 1-2 dagar!

Tillsammans med sakkunniga i Borlänge, Göteborg och Västerås har vi nu utvecklat två metoder, en för kartläggning och en för uppföljning av försörjningsstöd. Vill ni veta mer?

Anmäl ditt intresse

Vill du vara med och medverka i att utveckla nya metoder inom socialtjänsten?
Du har kanske önskemål om ett specifikt område? Anmäl ditt intresse här.

Metodutveckling

Vi erbjuder ett modernt arbetssätt för metodutveckling, med möjlighet att på kort tid införa systematisk kartläggning och/eller uppföljning av brukarupplevd kvalitet för nya områden inom Socialtjänsten.

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Ämne

  Intresserad av:

  Ditt meddelande

  X
  kontaktformulär