Implementering

Som er coach på vägen hjälper vi er med delar eller helheten av implementeringen

Diosentic Systems AB - dialog om implementering mellan två individer
Illustratör: Ingrid Eriksson Grönberg

Vi är ett ledande företag inom uppföljning av kvalitet (implementering) som förbättrar samhällets förutsättningar att hjälpa socialt utsatta tillbaka till ett liv med livskvalitet, arbete och socialt utbyte.

En bra implementering uppnås genom kundfokus som bygger på ett aktivt deltagande av all personal samt en processkultur som vilar på ständiga förbättringar inom kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö.

Vi har därför baserat på över 15 års erfarenhet utvecklat en implementeringstjänst där vi coachar er i 5 steg genom implementeringen som vi beskriver i detalj nedan.

Tjänsten är i största grad flexibel och anpassas inom de områden där ni behöver stöd och kanske saknar resurser för tillfället.

Kontakta oss på 031 – 701 61 66 för en diskussion och/eller demo.

Implementering i fem (5) steg (se mer nedan)

Vi har valt att dela in implementeringen i 5 steg som självklart kan anpassas till ert specifika behov;

1) planering, implementeringplan och kommunikationsplan,

2) uppföljning av utförare (tjänste- och upphandlingskvalitet),

3) utbildning, kartläggning och uppföljning av brukare,

4) rapporter och analyser,

5) förbättringsworkshops.

Syfte, mål och resultat

Syfte

Säkerställa att årlig kartläggning och regelbunden systematisk kvalitetsuppföljning implementeras, etableras i er organisation och kan genomföras av alla utförare och brukare i fokus.

Mål

Att etablera ett nytt arbetssätt:
som ger er ny kunskap som ni kan använda i er operativa vardag och er verksamhetsutveckling för att kunna fatta bättre beslut inom socialtjänsten. Mätbart kunna följa er kvalitetsutveckling övergripande och per utförare.

Resultat

Få svar på frågorna:
Vad får vi för pengarna, kvalitet jmf. kostnad?
Vad fungerar bra och mindre bra?
Vilka insatser fungerar bäst?
Vilka insatser ger aldrig resultat?
Vad behöver vi förändra?
Vilka utförare har minst sammanbrott?
Osv.

Coachens många roller

Projektledare
Får ihop allas kalendrar, dokumenterar och säkerställer minimal tid för implementeringen.

Planeringsledare
Leder er att få planerna på plats och att mötena blir så värdefulla som möjligt.

Utbildare
Lär er att kartlägga, följa upp, och hur man enkelt får ut sina rapporter.

Coach
Experten inom området när ni behöver hjälp i ett möte med medarbetare, chefer eller har frågor eller behöver stöd.

Kommunikatör
Säkerställer med er hjälp att viktigt kommuniceras i tid och på effektivaste sättet.

Workshopledare

När vi ska dra nytta av alla nya fakta i kombination med er kunskap och erfarenhet för att förbättra.