Att tänka på vid implementering

En plattform för systematisk uppföljning av barn och unga från Diosentic Systems

Att tänka på vid implementering

 • – Tydligt kommunicerade mål (varför ska vi följa upp?),
 • – Verksamhetsledning som är engagerad och stödjande tidigt i implementeringsfasen,
 • – Mandat från ledningen till person(er) som leder och stödjer organisationen i förändringsarbetet,
 • – Metoden ska vara användarvänlig och lätt förstå nyttan av,
 • – Långsiktig budget och organisatoriskt stöd – prioriterat och integrerat i verksamheten,
 • – Ledningen efterfrågar utfall/resultat baserat på det samlade uppföljningsmaterialet för aktuell målgrupp,
 • – Att den aggregerade information används för verksamhetens kvalitetsutveckling.
Systematisk uppföljning av barn och unga Diosentic Systems

Tänkbara orsaker

 • – Implementering genomförs utan konsensus om vad den syftar till,
 • – Brist på styrning och ledning,
 • – Användarvänligt IT-stöd saknas,
 • – Otillräckligt stöd i form av utbildning och handledning,
 • – Orealistiska förväntningar på hur snabbt implementeringen kan genomföras,
 • – Resultaten av uppföljningen används inte för att identifiera förbättringsområden.
Analys för faktabaserad utveckling, tjänster för systematisk uppföljning från Diosentic Systems

Vi följer upp användbarheten av uppföljningsmetoderna

Det finns inte tillräckliga kunskaper om i vilken utsträckning verksamhetsföreträdare och politiska beslutsfattare använder sig av resultat från brukarundersökningar.

Diosentic Systems vill veta mer om användbarheten av metoderna och IT-stödet dioevidence™, genom systematisk uppföljning.

Här är exempel på frågor som är intressanta att föja upp:

 • – Hur ser handläggarna på själva metoden och kan resultaten vara till hjälp för handläggarna vid val av insats i enskilda ärenden?
 • – Hur ser sambandet ut mellan ledningens agerande och resultatet av implementeringen?
 • – När och hur använder verksamhetsledare och politiker de aggregerade resultaten? Vad är det som kan stimulera dem att efterfråga och använda informationen?
 • – Blir kvaliteten och effektiviteten bättre i de verksamheter som använder metoderna?
 • – Finns det något samband över tid mellan bra eller dåliga kvalitetsindikatorer- och utvecklingen av verksamheters kvalitet och effektivitet?
 • – Hur kommuniceras resultaten och vilka är mottagarna av informationen?

Att tänka på vid implementering

 • – Tydligt kommunicerade mål (varför ska vi följa upp?),
 • – Verksamhetsledning som är engagerad och stödjande tidigt i implementeringsfasen,
 • – Mandat från ledningen till person(er) som leder och stödjer organisationen i förändringsarbetet,
 • – Metoden ska vara användarvänlig och lätt förstå nyttan av,
 • – Långsiktig budget och organisatoriskt stöd – prioriterat och integrerat i verksamheten,
 • – Ledningen efterfrågar utfall/resultat baserat på det samlade uppföljningsmaterialet för aktuell målgrupp,
 • – Att den aggregerade information används för verksamhetens kvalitetsutveckling.

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Ämne

  Intresserad av:

  Ditt meddelande

  X
  kontaktformulär