Support

Kontakta oss på 031 - 701 61 66

Webb – 24 x 7 alla dagar

Vår webbsupport når du härFör att skapa ett ärende behöver du ange din emailadress, rubrik och beskrivning av ert önskemål eller problem. Vårt ärendehanteringssystem kommer att skicka ett ärendenummer till dig.

Vi påbörjar ärendet senast inom 8 timmar under vardagar. För att kunna följa hur ärendet utvecklas på vår webb krävs registrering. Om du inte registrerar dig uppdateras du ändå via email hur ärendet utvecklas.

Fördelen med registrering är att du kommer åt våra forum och att du kan se dina samlade ärenden på din egna sida. OBS! Om du vill uppdatera ditt ärende kan du antingen gör det via webben eller genom att svara på mailet du har fått från oss i “toppen” av mailet”.

Email – 24 x 7 alla dagar

Skicka ett email till support@diosentic.se.
Mailet kommer att tas om hand av vårt ärendehanteringssystem och skicka ett ärendenummer till dig.
Vi påbörjar ärendet senast inom 8 timmar under vardagar.

OBS!
Användare från Göteborgs Stad var vänlig och kontakta ditt lokala verksamhetsstöd (LVS) för support och beställning av användarkonto och vilka målgrupper du vill kartlägga och/eller följa upp 
!

Snabb och tydlig support!

Testimonial Socialsekreterare
Socialsekreterare

Oerhört snabb återkoppling!

Testimonial Enhetschef
Enhetschef

Problemet löstes omedelbart!

Testimonial IT-ansvarig
IT-ansvarig