Systematisk kvalitetsuppföljning

för socialtjänst, vård och omsorg

IT-tjänsten

dioevidence™ är ett lättanvänt ISO 9001 certifierat IT-stöd som digitaliserar, standardiserar och kvalitetsäkrar ert arbetssätt för att kartlägga och följa upp alla målgrupper. Det ingår obegränsat antal användare, målgrupper, utbildning online samt operativa översikter för er kommun.

Nyttan

– Uppföljning av brukar- och tjänstekvalitet
– Kvalitativt underlag för upphandling av vårdgivare
– Praktiskt stöd vid verksamhetsutveckling
– Visar tydliga förbättringsområden
– Hjälp för att sätta relevanta och utvecklande mål

Vi kommer gärna till ett av era ledningsmöten (30-60 minuter) och inspirerar er med goda exempel av systematisk kvalitetsuppföljning.

I tjänsten ingår:

Låt oss inspirera er, bjud in oss och berätta om systematisk kvalitetsuppföljning bland Sveriges kommuner

Översikter

På ett enkelt och effektivt sätt synliggör, jämför och analyserar ni resultat baserat på genusperspektivet, valda kvalitetsindikatorer för respektive målgrupp samt betyg och eventuella avvikelser på egna och privata vårdgivare. Allt baseras på uppföljning av brukarupplevelser och levererad tjänstekvalitet.

Målgrupper

Alla dagens och morgondagens uppföljnings- och kartläggningsmetoder ingår för socialtjänst, vård och omsorg. Inom områdena vuxna med missbruk, anhöriga, barn och unga, funktionshinder,
boendestöd, försörjningsstöd, hemtjänst och äldreboende. Ni kan delta i att ta fram nya metoder.

Utbildning (online)

Vi erbjuder ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt att utbilda medarbetare, chefer och politiker i systematisk uppföljning inom socialtjänst, vård och omsorg. Utbildningen ger kunskaper för att kunna genomföra dialogintervjuer, analysera och skapa rapporter. En utbildningsportal ingår för er kommun.