Systematisk uppföljning

Molntjänsten dioevidence™ i Sverige

Illustratör: Ingrid Eriksson Grönberg

dioevidence™ är ett lättanvänt utvecklat arbetssätt (molntjänst) upprättat i enlighet med ISO 9001 som digitaliserar, standardiserar och kvalitetssäkrar ert arbetssätt för att följa upp alla målgrupper (aggregerad verksamhetsnivå). Uppföljning är ett starkt lagreglerat krav (läs mer här). Det ingår obegränsat antal användare, målgrupper, utbildning online samt operativa användbara standardrapporter för er kommun.

Nyttan

– Uppföljning av brukar-, utförare- och avtalskvalitet
– Kvalitativt underlag för upphandling av vårdgivare
– Praktiskt stöd vid verksamhetsutveckling
– Visar tydliga förbättringsområden
– Hjälp för att sätta relevanta och utvecklande mål

I tjänsten ingår också:

Utbildning (online)

Vi erbjuder ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt att utbilda medarbetare, chefer och politiker i systematisk uppföljning inom socialtjänst. Utbildningen ger kunskaper för att kunna genomföra dialogintervjuer och analysera rapporter. En utbildningsportal anpassas för er kommun.

Uppföljningsmetoder (se metoder nedan)

Alla dagens och morgondagens uppföljnings- och kartläggningsmetoder ingår för socialtjänst. Inom områdena vuxna, barn och unga, funktionshinder och äldreomsorg. Ni kan delta i att ta fram nya metoder men dessutom digitalisera era befintliga och ta fram helt för er kommunanpassade.

Rapporter

På ett enkelt och effektivt sätt synliggör, jämför och analyserar ni resultat baserat på  valda kvalitetsindikatorer för respektive målgrupp samt betyg och eventuella avvikelser på egna och privata vårdgivare. Allt baseras på uppföljning av klienter (upplevelsen), utförare (levererad tjänstekvalitet) och avtal (enligt kommunallagen).