Systematisk kartläggning

Molntjänsten dioevidence™ i Sverige

Illustratör: Ingrid Eriksson Grönberg

dioevidence™ är ett lättanvänt ISO 9001 certifierat IT-stöd med full GDPR regelefterlevnad som digitaliserar, standardiserar och kvalitetssäkrar ert arbetssätt (molntjänst i Sverige) för att kartlägga alla målgrupper. Det ingår obegränsat antal användare, målgrupper, utbildning online samt operativa användbara rapporter för er kommun.

Nyttan

– Kartläggning av brukare och deras behov
– Grafisk visualisering av era målgrupper
– Kvalitativt underlag för upphandling av utförare
– Praktiskt stöd vid verksamhetsutveckling
– Visar tydliga förbättringsområden
– Hjälp för att sätta relevanta och utvecklande mål

I tjänsten ingår också:

Utbildning (online)

Vi erbjuder ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt att utbilda medarbetare, chefer och politiker i systematisk kartläggning inom socialtjänst. Utbildningen ger kunskaper för att kunna genomföra kartläggning, kartläggning och placering samt att analysera rapporter. Vi erbjuder utbildning online och på plats hos er som kan anpassas för er kommun.

Kartläggningsmetoder

Alla dagens och morgondagens kartläggningsmetoder ingår för socialtjänst. Inom områdena vuxna, barn och unga, funktionshinder och äldreomsorg. En kartläggning genomförs oftast på 1-5 dagar beroende på storlek på kommun. Ni kan delta i att ta fram nya metoder men dessutom digitalisera era befintliga och ta fram helt för er kommunanpassade. Vi kan integrera med flera verksamhetssystem så att det som finns besvaras automatiskt.

Rapporter

På ett enkelt och effektivt sätt synliggör, jämför och analyserar ni resultat baserat på  valda kvalitetsindikatorer för respektive målgrupp. Rapporterna uppdateras automatiskt och är direkt tillgängliga och operativt användbara. Dessa kan enkelt visas och tas ut som PDF. Rapporterna anpassas med er logo och er grafiska profil för att materialet enkelt ska kunna inkluderas i era verksamhetsrapporter.

Metodutveckling

Arbetssättet består av fem steg där tre är i form av arbetsmöten och förberedande intervjuer i samverkan med er. Tillsammans tar vi oss från verksamhetens behov till möjligheten att införa systematisk uppföljning av brukarupplevd kvalitet för valt område på en till två månader.

Läs mer om vår metodutveckling här.