Systematisk kvalitets-
kartläggning för socialtjänst

Molntjänsten dioevidence

dioevidence™ är ett lättanvänt ISO 9001 certifierat IT-stöd som digitaliserar, standardiserar och kvalitetssäkrar ert arbetssätt för att kartlägga alla målgrupper. Det ingår obegränsat antal användare, målgrupper, utbildning online samt operativa användbara rapporter för er kommun.

Nyttan

– Kartläggning av brukare och deras behov
– Kvalitativt underlag för upphandling av utförare
– Praktiskt stöd vid verksamhetsutveckling
– Visar tydliga förbättringsområden
– Hjälp för att sätta relevanta och utvecklande mål

I tjänsten ingår också:

Utbildning (online)

Vi erbjuder ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt att utbilda medarbetare, chefer och politiker i systematisk kartläggning inom socialtjänst. Utbildningen ger kunskaper för att kunna genomföra kartläggning och analysera rapporter. En utbildningsportal anpassas för er kommun.

Kartläggningsmetoder

Alla dagens och morgondagens kartläggningsmetoder ingår för socialtjänst. Inom områdena vuxna, barn och unga, funktionshinder och äldreomsorg. En kartläggning genomförs oftast på 1-5 dagar beroende på storlek på kommun. Ni kan delta i att ta fram nya metoder men dessutom digitalisera era befintliga och ta fram helt för er kommunanpassade. Vi kan integrera med flera verksamhetssystem så att det som finns besvaras automatiskt.

Rapporter

På ett enkelt och effektivt sätt synliggör, jämför och analyserar ni resultat baserat på  valda kvalitetsindikatorer för respektive målgrupp. Rapporterna uppdateras automatiskt och är direkt tillgängliga och operativt användbara. Dessa kan enkelt visas och tas ut som PDF. Rapporterna anpassas med er logo och er grafiska profil för att materialet enkelt ska kunna inkluderas i era verksamhetsrapporter.

Illustratör: Ingrid Eriksson Grönberg

Bjud in oss!

Vi kommer gärna till ett av era ledningsmöten (30-60 minuter) och inspirerar er med goda exempel av systematisk kvalitetskartläggning.

Vänligen fyll i nedan info så återkommer vi till er  inom 24 timmar under vardagar.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Ämne

  Intresserad av:

  Ditt meddelande

  X
  kontaktformulär