7 av 100 anledningar att kontakta oss!

- Ni vill få 100% kontroll på alla era placeringsavtal!
- Ni vill minska era placeringskostnader och sammanbrott!
- Ni vill minska er placeringsadministration med 50-90% och skapa personoberoende!
- Ni vill automatiskt få en överblick över hela er placeringsekonomi!
- Ni vill se vad ni får för pengarna!
- Ni vill förbättra kvaliteten i alla era placeringar!
- Ni vill kunna följa upp externa leverantörer, brukare och era ramavtal!


Kontakta oss för en diskussion!

Klicka här för att boka en demo!