Kvalitetsindikatorer

presenteras överskådligt

På ett enkelt och effektivt sätt kan ni synliggöra, jämföra och analysera resultat baserat på adekvata kvalitetsindikatorer för respektive målgrupp som ni valt att följa upp.
Indikatorerna för kvaliteten presenteras överskådligt och anpassas till olika verksamhetsnivåer inom socialtjänsten/kommunen.

Ni kan visualisera olika utfall för att följa egen verksamhet över tid och/eller följa upp vårdgivare. Exempelvis utifrån hur brukarna värderar kvaliteten hos olika vårdgivare, oavsett vårdform, insats, etc. Detta ger den insyn som Kommunallagen (1991:900) 3 Kap. §19 kräver.

Ni kan visualisera olika utfall för att följa egen verksamhet över tid (månad-, kvartal och år) och/eller följa upp vårdgivare.

Analys

Analysfunktionen ger dig obegränsade möjligheter att se samband mellan insatser och utfall som underlag och stöd för verksamhetsutveckling.

Kvalitetsindikatorer ger

– en överblick hur socialtjänsten fungerar,
– förutsättningar för målstyrning och utveckling,
– hur utförarnas kvalitet upplevs av brukarna.

Uppföljningsmetoder

Ladda ner våra infoblad per uppföljningsmetod; barn och ungdomar, vuxna med missbruk, stöd i boende, försörjningsstöd, personer med psykisk funktionsnedsättning och hemtjänst.