Diosentic Systems AB arbetar med att överensstämma med den nya EU-dataförordningen enligt GDPR som träder i kraft våren 2018.

Vi värdesätter och respekterar din rätt till integritet.

Denna policy förklarar hur Diosentic Systems AB (Diosentic)
samlar in och hanterar data medan du besöker vår webbplats.

Personlig information

Personlig information är information som hjälper oss att identifiera dig, t.ex. din e-postadress, namn, postadress, telefonnummer och företagsnamn.

Personuppgifter vi inhämtar

Du kan använda de flesta av sidorna på vår webbplats utan att ange någon personlig information. Men vissa delar av vår webbplats är bara tillgängliga om du får ett lösenord. Diosentic samlar in personuppgifter när du registrerar ett lösenord, och på flera andra platser på vår webbplats där du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev, registrera dig för ett seminarium eller få annan information eller tjänster.

Annan information som vi samlar in

Diosentic använder cookies för din bekvämlighet för att lagra information så att du inte behöver ange ditt data vid varje besök. Cookies används också för att övervaka användningen av de olika funktioner och tjänster på vår webbplats, som över tid ger oss information för att förbättra vår webbplats. När du besöker vår webbplats, som med de flesta andra webbplatser, loggar vi automatiskt domännamnet där du kom ifrån, IP-adressen på datorn du för närvarande använder, och vilken typ av webbläsare du använder.

Denna information ger oss möjlighet att driva webbplatsen genom att utveckla de sidor du besöker, och vi kan använda informationen för statistiska ändamål och för att spåra användningsmönster. Vi använder inte denna information för att identifiera dig som användare.

Hur vi använder personlig information

Vi använder den personliga information du lämnar för att registrera dig för seminarier, tilldela ett lösenord eller vidta andra åtgärder du begär när du anger informationen.

Så skyddar vi personuppgifter

Diosentic har åtagit sig att vidta skäliga åtgärder för att skydda den personliga information du lämnar till oss. Din personliga information nås endast av auktoriserad personal som har uppdrag att hantera din information med sekretess. Den är skyddad av brandväggar och standard industri säkerhetsåtgärder. Vi kan också skicka känslig information och transaktionsdata och då använder vi Secure Socket Layer (SSL) kryptering.

Dela information med tredje part och inom Diosentic

Vi säljer eller hyr inte ut den personliga information vi samlar in. Om vi inte har din tillåtelse eller som krävs enligt lag, kommer vi bara ge personlig information till andra Diosentic enheter, och till tredje parter som verkar inom vissa delar av vår webbplats eller hjälper oss med vissa tjänster vi tillhandahåller. Vi kan överföra din information över gränsen och från ditt land eller jurisdiktion till andra länder eller jurisdiktioner i världen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Om du väljer att besöka någon av dessa platser gäller deras integritetspolicy. Diosentics integritetspolicy gäller enbart den information som samlats in från Diosentic ägda webbplatser.

Ändringar i denna policy

Om vi ändrar sättet vi använder din personliga information kommer vi att publicera förändringen här på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att ta del av eventuella förändringar. Förändringen kommer att gälla information som våra användare lämnar efter förändringen, och information vi har på fil för befintliga användare.

Om du har några frågor angående denna policy eller vår användning av personlig information på denna webbplats, skicka oss dina frågor eller kommentarer till personuppgiftsansvarig