Systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling

IT-tjänst för systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling inom socialtjänstens alla områden

Systematisk uppföljning handlar om att fortlöpande registrera behov, insatser och resultat/utfall ur ett brukarperspektiv. Genom att följa upp enskilda klienter och sammanställa utfallen av informationen till gruppnivå genereras värdefull information för kvalitetsutveckling.

dioevidence™ är IT-stödet för att registrera, lagra och analysera information baserat på uppföljning av insatser inom sociala områden. All information lagras i en nationell databas. Utfallet från en uppföljning blir tillgänglig för alla användare, i alla deltagande kommuner, i samma stund som informationen från uppföljningen skickas in i databasen.

Alla klienter följs upp på samma sätt. Uppföljningsintervjun genomförs efter samma metod och klienterna, inom ett specifikt område, får svara på samma frågor och värdera resultatet av insatserna.

Låt oss inspirera er, bjud in oss och berätta om systematisk kvalitetsuppföljning bland Sveriges kommuner

Vi kommer gärna till ett av era ledningsmöten (30-60 minuter) och inspirerar er med goda exempel av systematisk kvalitetsuppföljning.

Uppföljningsmetoder

Alla dagens och morgondagens uppföljningsmetoder ingår med obegränsat antal användare för er kommun. Ni kan även delta i att ta fram nya uppföljningsmetoder.

Utbildning (online)

Diosentic erbjuder medarbetare, chefer och politiker utbildning i systematisk uppföljning inom socialtjänst och äldreomsorg. Det ingår en obegränsad användarlicens för er kommun.

Resultatöversikter

På ett enkelt och effektivt sätt kan ni synliggöra, jämföra och analysera resultat baserat på adekvata kvalitetsindikatorer för respektive målgrupp som ni valt att följa upp.