• Dialogintervjuerna med barn och unga är mycket positiva och ger oss svar vi inte trodde

  Västerås Stad
  Uppföljningsmetod för Barn och unga (UBU)
 • Vi har enkelt kopplat kvalitetsindikatorer från vår systematiska uppföljning av flera målgrupper till våra styrkort

  Västerås Stad
  Uppföljningsmetod för Barn och unga (UBU) och Vuxna (UIV)
 • Vi ser genus, kvalitetsindikatorer och betyg per utförare som hjälper oss att förbättra vår hemtjänst

  Göteborgs Stad
  Uppföljningsmetod för Hemtjänst (UH)
 • Vi kan enkelt analysera och jämföra alla med försörjningsstöd i våra stadsdelar

  Göteborgs Stad
  Kartläggningsmetod för Försörjningsstöd - kartläggning (UIV-FK)
 • Vi har kvalitetsindikatorer och mål för alla kommuner som enkelt kan jämföras med varandra och övriga Sverige

  Dalarnas län
  Uppföljningsmetod för Vuxna med missbruk (UIV)
 • Vi har inventerat personer med psykisk funktionsnedsättning som nu kan används i verksamhetsutvecklingen

  Göteborgs Stad
  Inventeringsmetod för personer med psykisk funktionsnedsättning (UIF-PI)
 • Vi följer nu systematiskt upp alla boendeformer för hemlöshet och kan se resultatet i våra gemensamma kvalitetsindikatorer

  Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad
  Uppföljningsmetoder för Bostad först, Akutboende och Uppsökarenheten (UIV-BF,-AB och -UE)
 • Vår uppföljning har visat stora skillnader i skolresultat mellan olika typer av familjehem

  Sollentuna kommun (FoU NordVäst)
  Uppföljningsmetod för Barn och unga (UBU)